מדריך תוכנת צייר - win XP

 

 

 

תוכנת צייר בחלונות XP - המדריך

 

מדריך תוכנת צייר - windows xp

 

הנושאים -

1 - פתיחת תמונה.

2 - הקטנת תמונה.

3 - העתקת מסך המחשב.

4 - יצירת מסגרת.

5 - הוספת טקסט.

6 - מחיקה בתוך תמונה.

7 - חיתוך חלק מתמונה.

8 - סיבוב תמונה.

9 - העתקת חלק מתמונה.

10 - חיתוך והזזת חלק מתמונה.

11 - שמירה.

 

» חזרה למדריך המקיף על תוכנת הצייר.