הוספת תמונה לפיקסה

 

 

ניתן להוסיף תמונות לממשק התוכנה.

בכדי לבצע הוספה זו נפנה לתפריט "קובץ" ונלחץ על "הוסף קובץ ל-פיקאסה".

 

הוספת תמונה לפיקסה 2

 

 

יפתח חלון שיאפשר לנו לבחור תיקייה שם ממוקמת התמונה או הוידיאו אותם נרצה להוסיף. נסמן את התמונה המבוקשת ונלחץ על "פתח".

 

הוספת תמונה לפיקסה 2

 

התמונה שסומנה יתווספו לתצוגה בפיקסה כתיקייה חדשה.

 

 

1 - המסך הראשי.

2 - פיקסה להורדה.

3 - פיקסה בעברית.

4 - הוספת תמונה.

5 - הוספת תיקיית תמונות.

6 - מחיקת תמונה.

7 - מחיקת תיקיה.

8 - הסתרת תמונה.

9 - הסתרת תיקיה.

10 - העברת תיקיה.

11 - חיפוש תמונה.

12 - בחירת תמונות וסימונן.

13 - סימון תמונות מעדפות בכוכב.

14 - סינון לפי נושאים.

15 - שינוי גודל תצוגה.

16 - שינוי תאריך לתמונה.

17 - יצירת לקט תמונות - תיוג תמונות.

18 - כותרת לתמונות המוצגות בפיקסה.

19 - גישה לקובץ המקורי בדיסק הקשיח.

 

חזרה לתפריט הראשי