מסגרת בסגנון מוזיאון - Picasa Photo Editor

 

 

אפקט מסגרת בסגנון מוזיאון Picasa Photo Editor 1

'מט בסגנון מוזיאון' מאפשר לנו הוספת מסגרת כפולה בגווני מט לקבלת מראה 'קלאסי' עבור התמונה.

מטבלאות הצבעים נבחרי את צבעי המסגרות הפנימית והחיצונית.

אפקט מסגרת בסגנון מוזיאון Picasa Photo Editor 2

 

 

בהזזת הסמנים 'עובי חיצוני' ו'עובי פנימי' נקבע את עוביין של המסגרות.

אפקט מסגרת בסגנון מוזיאון Picasa Photo Editor 3

 

 

מדריך Picasa - לתפריט הראשי.

חזרה למעלה

 

 

 

 

 

 

 

גודדי - דומיין ואחסון אתר דיל-אקסטרים - Dealextreme