הוספת גוון מדורג לתמונה - Picasa Photo Editor

 

 

הוספת גוון מדורג לתמונה Picasa Photo Editor 1

גוון מדורג מאפשר לנו לבצע אפקט של הבהרה או הצללה על חלק מן התמונה בלבד, בשימוש בכל צבע שנקבע כבסיס לאפקט.

נקליק על מיקום מסוים על גבי התמונה. המקום בו הקלקנו יחלק את התמונה לשניים מבחינת האפקט. כל מה שמתחת למיקום אותו סימנו יישאר ללא שינוי, והאפקט יחול בלבד על חלק התמונה שמעל המיקום אותו סימנו.

הוספת גוון מדורג לתמונה Picasa Photo Editor 2

 

 

נקליק על טבלת הצבעים לבחירת צבע שיהווה בסיס לאפקט.

הוספת גוון מדורג לתמונה Picasa Photo Editor 3

נבחר באחד הגוונים. התוצאה תהיה שכל חלקי התמונה שמעל המיקום אותו סימנו ייצבעו בצורה הדרגתית על בסיס אותו הגוון.

הוספת גוון מדורג לתמונה Picasa Photo Editor 4

סמן מעבר הצבעים יקבע את חדות המעבר בין החלק בתמונה שנשאר ללא שינוי לבין החלק שמושפע מן האפקט.

סמן ההצללה יקבע את עוצמת השפעתו של האפקט על צבעי התמונה המקוריים.

הוספת גוון מדורג לתמונה Picasa Photo Editor 5

 

 

מדריך Picasa - לתפריט הראשי.

חזרה למעלה

 

 

 

 

 

 

 

גודדי - דומיין ואחסון אתר Cheap Women's Clothes 6000+ Style low to $9 דיל-אקסטרים - Dealextreme