Picasa Photo Editor - HDR Effect

 

 

Picasa Photo Editor HDR Effect 1

'אפקט HDR' מדמה שימוש באפקט מיוחד המאפשר יצירת תמונה אחת ממספר תמונות שונות המצלמות את אותו האובייקט, אך בעלות נקודות מיקוד שונות.

הזזת סמן הרדיוס תקבע את היחס שבין ניגודיות הצבעים הכללי בתמונה, לבין הניגודיות בצבעי כל פרט בנפרד.

Picasa Photo Editor HDR Effect 2

 

 

הזזת הסמן 'חוזק' תקבע את חדות הפרטים באלמנטים שונים בתמונה.

Picasa Photo Editor HDR Effect 3

'דהה' קובע את עוצמת השפעת האפקט על התמונה המקורית.

Picasa Photo Editor HDR Effect 4

 

 

מדריך Picasa - לתפריט הראשי.

חזרה למעלה

 

 

 

 

 

 

 

גודדי - דומיין ואחסון אתר דיל-אקסטרים - Dealextreme