כלי לבדיקת לינקים שבורים באתר - Dreamweaver

 

 

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 1

בנוסף לכלי לבדיקת שגיאות קוד, דרימוויבר מכילה כלי ייעודי לבדיקת קישורים שבורים בקוד האתר שלנו. במידה ויש באתר שלנו קישורים שבורים, יביא הדבר להודעות שגיאה בדפדפני הגולשים. על מנת להימנע מכך, ולאפשר לאתר שלנו לעבוד באופן שוטף יהיה עלינו לתקן קישורים מעין אלו.

להפעלת הכלי נפנה לתפריט Windows, מתוכו נבחר בתפריט Results, ונקליק על הפקודה Link Checker.

כלי בדיקת הקישורים ייפתח בתחתית ממשק התוכנה.

תפריט Show – כאן נקבע איזו סוג בדיקה תתבצע, על פי ההסבר הבא:

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 2

 

 

נקליק על כפתור ההפעלה, ומהתפריט שייפתח נבחר בבדיקה עבור כל האתר שלנו.

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 3

תוצאות הבדיקה:

עבור כל שגיאה שנמצאה ידווח לנו באיזה עמוד באתר שלנו היא נמצאת, וכן לאיזה קישור היא מפנה.

נקליק הקלקה כפולה אל אחת התוצאות.

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 4

ייפתח מסך בתצוגת Split. בקוד האתר תסומן בכחול שורת הקוד עם השגיאה בקישור. בתצוגה הגראפית יסומן הקישור השגוי.

דרך סרגל ה- Properties נוכל לתקן את הקישור השגוי.

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 5

דרך נוספת לתיקון הקישורים השגויים הינה באופן ישיר מתוך דו"ח השגיאות כפי שמודגם בדוגמה שלפנינו:

Dreamweaver - כלי לבדיקת לינקים שבורים - Broken Link Checker 6

 

Dreamweaver Site Reports

1. הרצת דוח שגיאות לאתר עם Dreamweaver

2. כלי לבדיקת לינקים שבורים באתר שלנו.

 

 

חזרה למעלה

הכנות לבניית האתר עם Dreanweaver

CSS ב Dreamweaver

הוספה ועיצוב אובייקטים ב Dreamweaver

 

 

 

 

צעצועים לילדים Fotolia