The Box Model

 

 

מודל הקופסה - Box Model - עמוד 2

לעמוד הבא במדריך עמוד 2 לעמוד הקודם במדריך

 

תיפתח עתה החלונית דרכה נגדיר את מאפייני הפסקה.

בחלון ההגדרות עבור תבנית העיצוב נבחר בצבע רקע עבור הפסקה, כפי שניתן לראות בדוגמה שלפנינו:

Box Model 9

באמצעות תבנית עיצוב, יצרנו רקע צהוב לפסקה שלנו. ניתן לראות כי צבע הרקע מסתיים בגבולות ה-Div Tag שבתוכו הפסקה נמצאת, ואינו ממשיך עד הקצה השמאלי של העמוד.

בשלב הבא, נרצה לעצב את ה- Div Tag המכיל את הפסקה. לשם כך נבחר אותו באופן המתואר בדוגמה:

Box Model 10

ניצור תבנית עיצוב חדשה שהיא Div Tag נוסף (container) אשר יכיל בתוכו את ה Div Tag שכבר יצרנו ע"י הקלקה על כפתור ה + ליצירת תבנית css חדשה תחת לשונית ה css styles.

Box Model 11

יפתח חלון הגדרות ראשוניות לתבנית.

סוג הסלקטור עבור תבנית העיצוב יהיה ID (מידע על הגדרת ה ID תוכלו לקבל במדריך מבוא ל css) כך ששם הסלקטור יהיה שמו של ה- Div Tag, כלומר Container.

Box Model 12

במאפייני תבנית העיצוב, נבחר בצבע רקע אדום:

Box Model 13

יצרנו עתה תבנית עיצוב עבור ה- Div Tag המגדירה עבורו צבע רקע אדום. למרות זאת אין שום שינוי נראה לעין בתצוגת העמוד.

הסיבה לכך הינה כי גודלה שלהפסקה שנמצאת בתוך ה- Div Tag, שווה לגודלו של ה- Div Tag האדום שיצרנו והיא מכסה אותו. לכן, כל שאנו רואים עתה הוא את הצבע הצהוב שמוגדר כרקע עבור הפסקה.

בכדי לראות את תבניות העיצוב הנמצאות בעמוד, נעבור כעת לתפריט CSS Styles, ללשונית All. נוכל להבחין כי ישנן שתי תבניות עיצוב:

Box Model 14

בכדי שנוכל להבחין בתבנית האדומה, נגדיר מאפיינים חדשים עבור רוחב וגובה הפסקה הצהובה. נבחר את הפסקה, ונקליק על Edit Rule שבסרגל ה- Properties.

Box Model 15

כעת נפתח לנו חלון ההגדרות עבור תבנית העיצוב הצהובה (ששמה Container p) ואשר מגדירה את הפסקה שלנו.

נפנה לקטגוריית Box ונקבע ערכים חדשים עבור גובה ורוחב הפסקה, כפי שמצוין בדוגמה:

Box Model 16

 

לעמוד הבא במדריך עמוד 2 לעמוד הקודם במדריך

 

מדריך וידאו (54:55 דקות - אנגלית) -

 

ראשי פרקים - מדריך CSS

1. מה זה CSS?

2. מדריך עבודה עם CSS ב Dreamweaver

3. יצירת סגנון לכתב ושליטה על מאפייניו

4. שליטה על גודל השוליים מסביב לכתב בעזרת Margin

5. שינוי מרווח בין השורות בעמוד בעזרת Line Height

6. יצירת משפחה של פונטים בדרימוויבר

7. שליטה על מאפיני עיצוב של תמונה

8. חלוקה בסיסית של עמוד האינטרנט

9. The Box Model

10. הוספת אובייקט בכל מקום שנרצה בעמוד האתר באמצעות div tag.

חזרה למעלה

 

הכנות לבניית האתר עם Dreamweaver

הוספה ועיצוב אובייקטים ב Dreamweaver

כלי בדיקה לאתר ב Dreamweaver