Dreamweaver Insert Panel

 

 

Draemweaver Insert Panel 1

תפריט ההוספה הינו אחד הכלים השימושיים ביותר בדרימוויבר. באמצעותו, נוכל להוסיף לעמוד שלנו בקלות אלמנטים שונים דוגמת תמונות, טבלאות, קישורים, קבצי מדיה ועוד.

בשל תכיפות השימוש בו ומגוון הפעולות הרב המבוצעות באמצעותו, זהו התפריט היחידי בדרימוויבר שיכול לשמש כסרגל כלים עליון בממשק התוכנה.

לשם קביעתו כסרגל כלים נגרור אותו עם העכבר.

לאחר גרירתו נשחררו מתחת לשורת התפריטים, לאחר שיופיע קו כחול אופקי.

Draemweaver Insert Panel 2

התפריט הועבר ומופיע כעת כסרגל כלים. לכל אחד מן הכלים בו ישנו אייקון ייחודי, כאשר סך כל הכלים מסודרים בלשוניות שונות על פי קטגוריות.

Draemweaver Insert Panel 3

 

 

תוכן העניינים - הקדמה - הכנות לבניית האתר עם Dreanweaver

ממשק Dreamweaver

1. מסך הפתיחה של Dreamweaver

2. ארגון הסרגלים הצידיים ב Dreamweaver

3. סרגל המסמכים - Dreamweaver Document Toolbar

4. סרגל המאפיינים - Dreamweaver Propeties Inspector

5. The Insert Panel

 

הגדרות כלליות - התחלת העבודה עם Dreamweaver

6. חוקי כתיבת שמות לקבצים ב Draemweaver

7. יצירת מסמך חדש ב Dreamweaver

8. הגדרת אתר חדש ב Dreamweaver

9. ניהול האתרים שלנו ב Dreamweaver

10. מנהל הקבצים ב Dreamweaver

11. הצגת האתר בדפדפנים השונים

חזרה למעלה

 

CSS ב Dreamweaver

הוספה ועיצוב אובייקטים ב Dreamweaver

כלי בדיקה לאתר ב Dreamweaver

 

 

 

צעצועים לילדים Fotolia