linking named anchor to external file

 

 

מדריך יצירת קישור עוגן וקישורו לעמוד אחר באתר

Dreamweaver Tutorial Linking named anchor to external file 1

נוכל להשתמש בפקודת Named Anchors על מנת ליצור קישור מטקסט מסוים בעמוד שלנו, לטקסט ספציפי הנמצא בעמוד אחר באתר שלנו. הדרך הנוחה ביותר לבצע זאת הינה לאחר פתיחת שני העמודים – זה שממנו ייצא הקישור, וזה שאליו יופנה הקישור – זה לצד זה.

לביצוע פעולה זו נפנה לתפריט Window ונקליק על פקודת Tile Vertical.

לאחר ששני העמודים פתוחים זה לצד זה, ניצור Named Anchor במיקום אליו אנו רוצים שהקישור יוביל.

בחלון השני, נסמן את הטקסט ממנו אנו רוצים ליצור את הקישור, ונשתמש בכלי Point to File על מנת לקשר בין שני המיקומים.

Dreamweaver Tutorial Linking named anchor to external file 2

הטקסט שסימנו הפך לקישור, והנתיב למיקום היעד לקישור מופיע בשדה Link שבסרגל ה- Properties.

Dreamweaver Tutorial Linking named anchor to external file 3

נבצע שמירה ונפתח את העמוד בדפדפן חיצוני לשם בחינת הקישור שיצרנו.

נקליק כעת על הקישור כפי שהוא מופיע בעמוד שלנו בדפדפן.

Dreamweaver Tutorial Linking named anchor to external file 4

הוקפצנו אל העמוד והמיקום אליו יצרנו את הקישור.

Dreamweaver Tutorial Linking named anchor to external file 5

 

מדריך הוספת אובייקטים לעמוד האתר ב Dreamweaver

 

טקסט

1. הוספה ועריכת טקסט ב Dreamweaver

קישורים

2. מדריך יצירת קישורים ב Dreamweaver

3. יצירת קישורים חיצוניים ב Dreamweaver

4. יצירת קישור עוגן בתוך עמוד - Anchor Links

5. יצירת קישור לעוגן בעמוד אחר

תמונות

6. סוגי תמונות

7. הוספת תמונה לעמוד באתר

8. שינוי הגדרות תמונה בעמוד האתר

9. תאור לתמונה עם Alt Tag

10. הגדרת תוכנה חיצונית לעריכת תמונות ב Dreamweaver

טבלאות

11. טבלאות ב Dreamweaver

וידאו ואנימציה

12. הוספת קובץ פלאש לעמוד

13. הגדרת קובץ פלאש בעמוד האתר

14. הוספה והגדרת סרטון פלאש

טפסים

15. מה זה טופס?

16. יצירת טופס

17. עיצוב הטופס

 

חזרה למעלה

הכנות לבניית האתר עם Dreanweaver

CSS ב Dreamweaver

כלי בדיקה לאתר ב Dreamweaver