הוספת טקסט לתמונה - Picasa Photo Editor

 

 

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 1

הפקודה 'טקסט' מאפשרת לנו להוסיף טקסט שיופיע על גבי התמונה. נקליק על הפקודה.

נקליק כעת עם העכבר על המיקום הרצוי לנו בתמונה להוספת הטקסט. נוכל להקליד כל טקסט שנבחר.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 2

 

 

מתוך התפריט הימני, נוכל לבחור ערכים שונים עבור הטקסט, דוגמת גודל, גופן, צבע מסגרת, צבע מילוי, הדגשות ועוד.

בגרירת הטקסט עם העכבר נוכל להזיזו ולמקמו כרצוננו על גבי התמונה.

כאשר הטקסט מסומן, ניתן להבחין בנקודה אדומה. לחיצה על הנקודה והזזת העכבר יאפשרו לנו לבצע הגדלה או הקטנה של הטקסט, ואף לסובבו לימין או לשמאל.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 3

מתוך התפריט הימני נוכל לקבוע פרמטרים שונים עבור הטקסט כפי שמתואר בצילום המסך הבא:

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 4

נוכל כעת לנקות את הטקסט ולכתוב אותו מחדש, לבטל את הפעולה, או לשמור את התמונה כפי שהיא כעת.

בכל זמן שהוא נוכל לחזור לתמונה ולערוך את הטקסט אותו הוספנו לתמונה, להזיזו, או לבטלו.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 5

בנוסף, נוכל להשתמש בטקסט שהוספנו על מנת להחילו על תמונות נוספות שלנו. לשם כך נפנה לפקודת 'העתק טקסט' מתוך תפריט העריכה.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 6

נפתח תמונה שונה, ונבחר בפקודה 'הדבק טקסט' מתוך אותו התפריט. הטקסט הודבק לתמונה החדשה ונוכל כעת לערוך אותו באותו האופן.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 7

נוכל לגרור את הטקסט על גבי התמונה ולמקמו מחדש, או לערוך כל אחת מן ההגדרות שלו גם על התמונה החדשה.

הוספת טקסט לתמונה Picasa Photo Editor 8

 

 

מדריך Picasa - לתפריט הראשי.

חזרה למעלה

 

 

 

 

 

 

 

גודדי - דומיין ואחסון אתר דיל-אקסטרים - Dealextreme