Picasa Photo Editor - focal B&W

 

 

Picasa Photo Editor focial B&W 1

אפקט המאפשר לנו לבחור אזור מסוים בתמונה אשר ישמור על הצבעים שבו, כאשר כל חלקי התמונה שמחוץ לאזור זה יהפכו לשחור לבן.

נקליק על האפקט.

1. נקליק על מקום מסוים בתמונה אשר נרצה שישמור על צבעיו.

2. נבחר באמצעות הזזת הסמן את הרדיוס של האזור עליו לא יחול האפקט.

Picasa Photo Editor focial B&W 2

 

 

3. בהזזת הסמן 'חדות', נקבע את חדות המעבר בין האזור ללא האפקט, לבין החלקים האחרים בתמונה.

Picasa Photo Editor focial B&W 3

 

מדריך Picasa - לתפריט הראשי.

חזרה למעלה

 

 

 

 

 

 

גודדי - דומיין ואחסון אתר דיל-אקסטרים - Dealextreme